Site icon VERONIKA

Jak jsem naletěla věštkyni

Když jsem včera listovala knihami Média, lži a příliš rychlý mozek a Myšelní, rychlé a pomalé, zase jsem si připomněla, jak omezení jsme. Teda naše myšlení, abych byla přesná. Jak snadno se necháme zmanipulovat. A vzpomněla jsem si na jednu příhodu, která krásně demonstruje poselství, které vám chci dnes předat.

Bylo nebylo…

Už to bude víc než dva roky zpátky, co mě na ulici zastavila jedna starší žena a zeptala se mě, kde se nachází nedaleká ulice. Poté, co, upoutala moji pozornost, mi ale z ničeho nic začala popisovat, jaká jsem. Říkala, že toužím po uznání a mám tendenci být sebekritická. Že se cítím pod tlakem, když jde o zákazy a nařízení, a že jsem pochopila, že není rozumné být příliš upřímná v sebeodhalování se druhým.

Asi chápete, že jsem tehdy koukala jak puk. Nikdy předtím jsem tu ženu neviděla a doteď nevím, proč měla potřebu šťourat se v mých slabých stránkách. A ještě pěkně dlouho mi vrtalo hlavou, jak vše, co mi řekla, věděla. Slušně jsem se s ní tehdy rozloučila a život šel dál.

O několik měsíců později se ke mně od kamarádky doneslo, že měla na chlup stejnou zkušenost. Zvláštní žena, ulice a až mrazivě přesný popis její osobnosti. Žijí mezi námi lidé, kteří dohlédnou dál než my? Existuje opravdu něco mezi nebem a zemí? Vrtalo mi tehdy hlavou.

Abych to zkrátila, možná ano. Ale to nebyl můj případ. Když jsem se totiž začala víc zajímat o to, jak funguje naše myšlení a manipulace, konečně mi docvaklo, jak to celé bylo. Místo toho, abych vám prozradila pointu, vám ale povím o jednom experimentu, který vám to celé vysvětlí;

Americký psycholog Bertram R. Forer, který se jako jeden z prvních zabýval otázkou, proč mají lidé tendenci věřit věštcům, astrologům a šarlatánům, provedl v roce 1948 experinet na svých studentech. Ty tehdy nechal vyplnit test osobnosti s tím, že na konci každému z nich připraví pro každého osobní posudek. Studenti byli následně požádáni, aby na stupnici 1 až 5, kdy 5 znamenalo největší shodu, uvedli, jak moc na ně popis sedí.

Jak to dopadlo? Průměrná známka byla 4,26 a studenti hodnotili posudky jako téměř přesné, dokonale odpovídající jejich osobě. O to větší pro ně bylo překvapení, když se dozvěděli, že všichni dostali ten samý text, který byl poskládaný z vět z různých horoskopů.

Výsledek experimentu se vžil jako Forerův efekt a jedná se o psychologický fenomén, kdy má člověk tendenci akceptovat jakékoliv obecné a vágní popisy osobnosti jako přímo ušité na jeho osobu. Jinak řečeno – existují natolik univerzální popisy, že jsou platné pro většinu lidí či situací. Pokus byl dokonce úspěšně zopakován v roce 2014 i u nás a na svědomí ho má server Technet. Tehdy se ho zúčastnilo 5579 respondentů a průměrná známka byla 4,14 s tím, že 82 % lidí uvedlo výsledek jako nadprůměrně přesný.

Zajímá vás, jak Forerův popis vypadá? Tak si pročtěte následující výroky a zkuste se zamyslet nad tím, nakolik odpovídají právě vám:

Našli jste se v něčem? Tuším, že ano. Tak si na to prosím vzpomeňte, až budete příště posílat své peníze do ezo byznysu. Ona totiž stačí trocha toho cold readingu (doporučuji si přečíst, o co jde) a rázem máte pocit, že jste objevili člověka, který vám rozumí a který vám konečně pomůže od všech trápení. Ale realita je možná někde úplně jinde.

Proč vám o tom povídám? Forerův efekt je jenom kapka v moři všech manipulátorských technik, které využívá svět médií i marketingu. A obzvlášť v dnešní době plné dezinformací je sakra důležité si chyby v myšlení uvědomovat a neustále zpochybňovat vlastní názory. Kdyby vás zajímaly další manipulátorské triky, několik jsem vám jich popsala v článku Jak se nenechat zmanipulovat? a tipy na tematické čtení najdete zde.

Exit mobile version
Přejít k navigační liště